Ghid

Instrucțiuni de montaj și intreținere a pavajului

De ce sunt utile pavajele?

Se montează pe pat de nisip reducînd considerabil costurile. Sînt uşor de montat, puteţi face acest lucru şi singuri alegînd modelul pe care îl doriţi.Oferă siguranţă contra alunecării. Pot fi îndepărtate cu uşurinţă cînd este nevoie (ex. intervenţii la conducte subterane), iar apoi se pot monta la loc fără pierderi. Asigură drenarea apei şi aerisirea solului datorită rosturilor de circa 2-3mm care se formează între piese.

Sunt recomandate pentru:

Alei Terase Trotuare Parcări Trafic pietonal mijlociu şi mare.

Instrucţiuni de montaj şi întreţinere:

Se  înlătură de pe suprafaţa ce urmează a fi pavată, un strat de 10-30cm de pămînt, volumul de pămînt dislocat se va înlocui cu pietriş. Pietrişul se distribuie pe terasament în mod egal şi apoi se netezeşte cu o greblă. Cu un vibrator cu placă (greutatea de serviciu de 130-160 kg) se compactează terasamentul. Peste  pietrişul compactat se pune un strat de nisip uscat (sort 3-7mm) de circa 2-4 cm. Suprafaţa pavată va avea o pantă de scurgere de 1% (1cm diferenţa de nivel pe un metru). Această pantă se realizează astfel: se întroduc două ţevi în stratulde pietriş compactat măsurîndu-se exact diferenţa de nivel, ţevile fiind suport pentrurigla de nivelare. Montarea pavelelor se face prin simpla aşezarea a acestora la configurarea dorită. Între pavele se lasă un rost de 2-3mm. – Pentru a evita alunecarea pavajului este necesar ca acesta să se încadreze între borduri de beton. – După terminarea pavării suprafeţei alese se va presăra un strat de nisip spălat şi uscat, fin 0-3mm apoi se va curăţa suprafaţa pavată prin măturare. – Se va tasa apoi pavajul cu un vibrator de suprafaţă cu placă. Se va presăra din nou nisip fin în rosturi şi se va curăţa suprafaţa. Fixarea în nisip şi vibrarea pavelelor se face pe timp uscat.

Sfaturi de întreţinere

– Pavajul va fi protejat de substanţe chimice (clor, acizi, săruri).

– Pentru deszăpezire nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice.

– Se va evita depăşirea gabaritului recomandat de producător.

Fenomenele de mai jos nu reprezintă defect de fabricaţie:

– „Eflorescenţele” sunt pete de culoare albicioasă, care se formează la interacţiunea apei cu calcarul din beton, formînd sulfat de calciu (acesta cristalizează)

– Petele de culoare închisă (maronii sau negre) sunt produse de factori de natură organică şi\sau de la umezeală excesivă.

– Culoarea produselor poate suferi în funcţie de factorii de mediu.

În prezenţa sărurilor alcaline şi a umezelii, pentru reducerea apariţiei acestor fenomene, se recomandă evitarea umezelii, folosirea de impermeabilizanţi şi evitarea folosirii substanţelor chimice şi a sării.

Greutaţi admise pentru circulaţie :

1. pietonale pentru pavajele cu o grosime de 2,2-3 cm.

2. – 2-3 tone pentru pavajele cu o grosime de 3,8 cm.

3. – 3-6 tone pentru pavajele cu o grosime de  4,5-4,7 cm. ( dimensiuni mici pavaj)

4. – 6-8  tone pentru pavajele cu o grosime de 5,6-6 cm. (dimensiuni micipavaj)

5. – 20-30 tone pentru pavajele cu o grosime de 7-8 cm.

ATENȚIE!ÎN PROCESUL MONTĂRII LA PRELUCRAREA ÎNCHEIETURILOR FINALE,SE UTILIZEAZĂ DOAR NISIP PUR, FĂRĂ CIMENT!  

Back to list